1.    ALLMÄNT

One Design Center Sweden AB jobbar för att våra kunder ska vara trygga i att lämna sina personuppgifter till oss. I denna integritetspolicy är målet att du som kund ska få reda på vilka personuppgifter vi samlar in, samt hur vi använder denna.

 

2.    PERSONUPPGIFTSANSVARIG

One Design Center Sweden AB, organisationsnummer 556916-8866, med adress Prästkragens väg 40, 132 45 Saltsjö-boo, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 
3.    VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in namn, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress och i vissa fall betaluppgifter och personnummer.

 

4.    VAR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER FRÅN?

One Design Center erhåller information från dig när du genomför ett köp, besöker vår webbplats, är i kontakt med vår kundtjänst eller på annat sätt kommunicerar med One Design Center.

Vi får även i vissa fall information om dina personuppgifter från tredje part när du genomför köp hos oss, till exempel från leverantörer av betallösningar så som Klarna.

Vi använder oss även av s.k. cookies på vår webbplats som samlar in information om hur du agerar på vår webbplats.

 

5.    VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTERNA TILL?

One Design Center använder dina personuppgifter för att:

 • hantera köp och beställningar
 • ge kunder ett anpassat erbjudande och upplevelse
 • marknadsföra produkter och tjänster
 • informera om produkter och tjänster
 • utvärdera och förbättra vårt sortiment samt köpupplevelse
 • uppfylla lagar och regler
 • Förebygga bedrägerier

 

6.    VÅRA LEGALA GRUNDER FÖR ATT SAMLA IN PERSONUPPGIFTER

Vi måste på grund av rättsliga förpliktelser samla in vissa personuppgifter. Ett exempel är att bokföringslagen kräver dokumentation av betalningar.

Vi har även avtalsförpliktelser som kräver att vi samlar in personuppgifter för att inte bryta mot avtalen. Ett viktigt exempel är att vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja avtalet med dig som kund. 

Insamling av personuppgifter kan i viss mån komma att baseras på en så kallad intresseavvägning. Det innebär att behandlingen av personuppgifter sker eftersom vi har intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade. Det kan till exempel handla om att förebygga bedrägerier och brott.

 

7.    KUNDERS RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång

Du har som kund alltid rätt att få veta vilken information vi har om dig. För att göra ett sådant registerutdrag så kontaktar du info@onedesigncenter.se

Rätt till rättelse

Du kan begära att vi ändrar eller lägger till information om dig som kund om den är felaktig eller ofullständig. 

Rätt till radering

Du kan när som helst kontakta oss för att få information raderad. One Design Center kan dock inte radera personuppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling.

Rätt till begränsning

Du har rätt att i vissa fall begränsa vår användning av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig i ett strukturerat format. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovar i avtalet med dig eller för att du samtyckt.

 

8.    VILKA VI DELAR INFORMATIONEN MED

Vi delar informationen med samarbetspartners och leverantörer som utför arbeten för vår räkning. Dessa är framförallt: 

 • Banker och andra företag som hanterar betalningar
 • IT-tjänster (e-handelsplattform, teknisk support osv)
 • Leverantörer, distributörer, underleverantörer av produkter och tjänster
 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster

One Design Center kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part.

 

9.    KONTAKTUPPGIFTER

Du kan alltid höra av dig till oss om du har frågor som rör vår integritetspolicy, hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill rätta den. Kontakta då info@onedesigncenter.se eller 08-749 24 66.